-Hedefi koşarak bulma sporu Oryantiring -Mantıklı düşünme ve problemleri bağımsız olarak analiz edip çözme...